?
hotline xe cẩu miền nam

XE TẢI HYUNDAI GẮN CẨU

 • xe tai hyundai HD320 gan cau soosan 10 tanxe tai hyundai HD320 gan cau soosan 10 tan

  Xe Tải Hyundai HD320 Gắn Cẩu Soosan 10 Tấn

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                      HYUNDAI
  • Trọng lượng bản thân :   19370 kG
  • Tải trọng cho phép :        10500 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:       30000 kG
  • Kích thước xe :                12200 x 2500 x 3750   mm
  • Kích thước lòng thùng:    8010 x 2350 x 650/—  mm
 • xe tai hyundai HD210 gan cau unic 5 tan urv555xe tai hyundai HD210 gan cau unic 5 tan urv555

  Xe Tải Hyundai HD210 Gắn Cẩu Unic 5 Tấn URV555

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                     HYUNDAI
  • Trọng lượng bản thân :  8455 kG
  • Tải trọng cho phép :       11800 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:      20450 kG
  • Kích thước xe :               9670 x 2460 x 3360   mm
  • Kích thước lòng thùng:   6350 x 2300 x 580/—  mm
 • xe tai hyundai HD320 gan cau atom 1405 14 tanxe tai hyundai HD320 gan cau atom 1405 14 tan

  Xe Tải Hyundai HD320 Gắn Cẩu ATOM 1405 14 Tấn

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                      HYUNDAI
  • Trọng lượng bản thân :   19370 kG
  • Tải trọng cho phép :        10500 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:      30000 kG
  • Kích thước xe :               12200 x 2500 x 3820    mm
  • Kích thước lòng thùng:    8130 x 2330 x 600/—  mm
 • xe tai hyundai HD320 gan cau kanglim 10 tanxe tai hyundai HD320 gan cau kanglim 10 tan

  Xe Cẩu Hyundai HD320 Gắn Cẩu KangLim 10 Tấn KS2605

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                        HYUNDAI
  • Trọng lượng bản thân :     18420 kG
  • Tải trọng cho phép :          11100 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:         29650 kG
  • Kích thước xe :                  12200 x 2500 x 3970    mm
  • Kích thước lòng thùng:      8250 x 2350 x 625/—  mm

XE TẢI HINO GẮN CẨU

 • xe tai hino FL8JTSA gan cau tadano 5 tanxe tai hino FL8JTSA gan cau tadano 5 tan

  Xe Tải Hino FL8JTSA Gắn Cẩu Tadano 5 Tấn

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                        HINO
  • Trọng lượng bản thân :     9955 kG
  • Tải trọng cho phép :          13850 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        24000 kG
  • Kích thước xe :                 9740 x 2500 x 3650      mm
  • Kích thước lòng thùng :    6600 x 2340 x 650/—   mm
 • xe tai hino FG8JPSB gan cau tadano 5 tanxe tai hino FG8JPSB gan cau tadano 5 tan

  Xe Tải Hino FG8JPSB Gắn Cẩu Tadano 5 Tấn

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                        HINO
  • Trọng lượng bản thân :     8005 kG
  • Tải trọng cho phép :          6900 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        15100 kG
  • Kích thước xe :                 9540 x 2500 x 3590      mm
  • Kích thước lòng thùng :    6520 x 2340 x 600/—  mm
 • xe tai hino FL8JTSA gan cau tadano 8 tan co ro nangxe tai hino FL8JTSA gan cau tadano 8 tan co ro nang

  Xe Tải Hino FL8JTSA Gắn Cẩu Tadano 8 Tấn Có Rổ Nâng

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                      HINO
  • Trọng lượng bản thân :   11905 kG
  • Tải trọng cho phép :        11800 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:       23900 kG
  • Kích thước xe :                9765 x 2500 x 3670       mm
  • Kích thước lòng thùng :   6120 x 2340 x 600/—   mm
 • xe tai hino FC9JLSW gan cau unic 3 tanxe tai hino FC9JLSW gan cau unic 3 tan

  Xe Tải Hino FC9JLSW Gắn Cẩu Unic 3 Tấn URV344

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Nhãn hiệu :                        HINO
  • Trọng lượng bản thân :     5555 kG
  • Tải trọng cho phép :          4650 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        10400 kG
  • Kích thước xe :                 8700 x 2500 x 3000      mm
  • Kích thước lòng thùng :    6100 x 2350 x 550/—   mm

XE TẢI DAEWOO GẮN CẨU

XE TẢI DONGFENG GẮN CẨU

XE TẢI FUSO GẮN CẨU

 • xe tai fuso canter gan cau unic 3 tanxe tai fuso canter gan cau unic 3 tan

  Xe Tải Fuso Canter Gắn Cẩu Unic 3 Tấn (FE85PHZSLDD1)

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Trọng lượng bản thân :     4555 kG
  • Tải trọng cho phép :          3450 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        8200 kG
  • Kích thước xe :                 7445 x 2180 x 3100      mm
  • Kích thước lòng thùng :    4820 x 2040 x 530/—    mm
 • xe tai fuso 3 chan gan cau unic 3 tanxe tai fuso 3 chan gan cau unic 3 tan

  Xe Tải Fuso 3 Chân Gắn Cẩu Unic 3 Tấn (FJY1WT2L)

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Trọng lượng bản thân :    10220 kG
  • Tải trọng cho phép :         13650 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        24000 kG
  • Kích thước xe :                 11165 x 2500 x 3300      mm
  • Kích thước lòng thùng :    7460 x 2360 x 630/—  mm
 • xe tai fuso Fighter 16SL gan cau unic 6350 kGxe tai fuso Fighter 16SL gan cau unic 6350 kG

  Xe Tải Fuso Fighter 16SL Gắn Cẩu Unic 6350 KG URV634

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Trọng lượng bản thân :     9105 kG
  • Tải trọng cho phép :          6700 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:        16000 kG
  • Kích thước xe :                 10035 x 2500 x 3520      mm
  • Kích thước lòng thùng :    7100 x 2350 x 645/—  mm
 • xe tai fuso 3 chan gan cau unic 5 tanxe tai fuso 3 chan gan cau unic 5 tan

  Xe Tải Fuso 3 Chân Gắn Cẩu Unic 5 Tấn URV554

  Liên Hệ: 0913 881 381
  • Trọng lượng bản thân :     10970 kG
  • Tải trọng cho phép :          12800 kG
  • Trọng lượng toàn bộ:         23900 kG
  • Kích thước xe :                  11630 x 2490 x 3400      mm
  • Kích thước lòng thùng :     8110 x 2340 x 650/—   mm

0913 881 381